Politica de confidentialitate

CREDIT FIX IFN S.A., persoana juridica romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1169/2015, Cod de identificare fiscala 34048860, avand sediul social in Bucuresti, 040285, Sector 4, Str. Cuza Voda Nr. 90, Etaj 2, in calitate de operator al site-ului www.fixcredit.ro asigura confidentialitatea datelor cu caracter personal colectate si prelucrate in activitatea sa.


I. Categorii de date cu caracter personal ce pot fi prelucrate

Datele cu caracter personal pe care le prelucram pot include:

Date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal, seria si numprul cartii de identitate, cetatenie, sex, data si locul nasterii, ocupatia;

Informatii de contact: adresa de domiciliu/resedinta, adresa profesionala, numar de telefon, numar de fax si adresa de e-mail;

Informatii comunicate in mod voluntar de catre tine in functie de activitatea pe care o desfasori (ex: instructiuni acordate, plati efectuate, solicitari);

Alte date cu caracter personal, daca se dovedesc relevante fata de raporturile contractuale dintre noi, cum ar fi contul bancar.

Informatiile colectate pot include, pe langa date cu caracter personal, si informatii precum: tipul browser-ului, paginile vizitate sau continutul examinat, timpul de folosire a unui element concret si/sau sectiunile Site-urilor la care ai acces, inclusiv informatiile cautate de utilizatori, timpul si datele de accesare, precum si alte statistici.

Subliniem faptul ca Societatea Credit Fix IFN S.A prelucreaza categorii speciale de date cu caracter personal: codul numeric personal („CNP”), seria si numarul cartii de identitate, respectiv numarul pasaportului avand in vedere faptul ca:

a) aceasta prelucrare este necesara pentru incheierea si executarea contractului de imprumut intre tine si CREDIT FIX IFN S.A.;

b) CREDIT FIX IFN S.A. are obligatia legala de prelucrare a acestor categorii de date;

c) avem la baza consimtimantului prealabil expres oferit de tine.


II. Cum sunt colectate datele tale cu caracter personal

Colectarea datelor cu caracter personal cu privire la persoana ta poate avea loc prin intermediul acestui site, astfel:

In cazul in care soliciti acordarea unui imprumut din partea CREDIT FIX IFN S.A. sau in cazul in care garantezi un imprumut acordat de CREDIT FIX IFN S.A. in calitate de fidejusor, garant ipotecar etc.;

In cazul in care soliciti oferte/ informatii/lamuriri din partea CREDIT FIX IFN S.A.;

In cazul in care ne comunici in mod voluntar, din orice motiv, datele tale cu caracter personal.


III. Temieurile prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea este necesara in vederea incheierii si executarii contractului de imprumut / de garantie la care esti parte;

Prelucrarea este necesara in vederea respectarii obligatiilor noastre legale;

Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului tau prealabil si explicit;

Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale CREDIT FIX IFN S.A. sau ale unui tert, cu exceptia cazurilor in care interesele sau drepturile si libertatile tale fundamentale prevaleaza asupra acestor interese;

Prelucrare este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public.

In orice moment, ai dreptul de a-ti retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului tau nu va afecta insa legalitatea prelucrarii pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. In vederea retragerii consimtamantului tau pentru orice prelucrare asupra careia ai consimtit in prealabil ne poti  contacta la adresa de e-mail DPO@FIXCREDIT.RO sau sa ne trimiti o notificare la adresa sediului social mai sus mentionat.

In cazul in care iti retragi consimtamantul, CREDIT FIX IFN S.A. nu va mai prelucra datele tale si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele tale cu caracter personal. Totusi, in cazul in care prelucrarea este strict necesara in vederea efectuarii activitatii angajate de CREDIT FIX IFN S.A., iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legale prevazute de legislatia in vigoare, CREDIT FIX IFN S.A. va proceda la prelucrarea respectiva si te va informa in acest sens.


IV. Scopul prelucrarii datelor cu catacter personal

Incheierea si executarea contractelor de imprumut sau de garantie contractate cu tine;

Validarea, expedierea, intocmirea oricaror documente de incasare si plata;

Rezolvarea anularilor sau a problemelor de orice natura referitoare la raporturile juridice stabilite cu noi;

Solutionarea eventualelor litigii in fata instantelor de drept comun, recuperarea debitelor;

Comunicarea cu tine prin mijloace de comunicare precum posta, serviciul de curierat, telefon, fax, posta electronica, pagini de socializare;

Prelucrarea datelor ca obligatie impusa de lege (de ex. pastrarea unor evidente);

Mentinerea la un nivel corespunzator a relatiei contractuale cu tine;

In scopul efectuarii de comunicari comerciale si transmiterii de oferte pentru toate produsele si serviciile oferite de Credit Fix IFN;

In orice scop aferent/auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele tale cu caracter personal ne-au fost furnizate.

Pentru conformitatea cu cerintele legale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.


V. Partajarea datelor cu caracter personal

Daca esti clientul nostru putem divulga datele cu caracter personal catre:

a) serviciile externalizate ale societatii, care asigura buna desfasurare a activitatii noastre;

b) institutiile publice, conform obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare;

c) avocati, executori judecatoresti, notari publici in cazul in care partajarea este impusa pentru apararea drepturilor noastre legitime;

d) orice tert caruia ii cesionam/novam orice drepturi sau obligatii;

e) serviciile postale si de curierat cu care colaboram;

f) terti contractati pentru conformitatea cu cerintele legale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

CREDIT FIX IFN S.A. va pastra controlul asupra datelor tale cu caracter personal si va lua masuri de protectie conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea si securitatea datelor tale cu caracter personal in momentul solicitarii respectivilor prestatori de servicii.

Altfel, vom divulga datele cu caracter personal cu permisiunea ta, cand ni se impune prin lege sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale sa procedam in acest sens.


VI. Date cu caracter personal pe care ni le furnizezi cu privire la alte persoane fizice

In situatia in care ne furnizezi date cu caracter personal cu privire la o alta persoana fizica trebuie sa te asiguri ca ai dreptul de a ne divulga aceste date cu caracter personal si ca, fara a mai lua alte masuri, putem colecta, folosi si divulga acele date cu caracter personal.

In special, trebuie sa te asiguri ca persoana fizica in cauza are cunostinta de aspecte precum: identitatea noastra, modul in care ne poate contacta, scopurile in care colectam, practicile noastre de divulgare a datelor cu caracter personal; drepturile persoanei fizice cu privire la datele cu caracter personal si dreptul de a depune plangeri cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal.


VII. Securitatea datelor cu catacter personal prelucrate

Societatea noastra implementeaza masuri tehnice si organizatorice pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii datelor tale cu caracter personal conform procedurilor noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea si accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal si/sau in format tiparit, in spatii special amenajate la nivelul fiecarui departament sau in functie de specificul activitatii fiecaruia.


VIII. Transferul datelor cu caracter personal in strainatate

Societatea noastra poate transfera date cu caracter personal in alte tari, dar in cazul unui un astfel de transfer, ne vom asigura ca aceste transferuri internationale sunt efectuate sub rezerva unor masuri de protectie corespunzatoare sau potrivite conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 sau altor legi aplicabile.

Datele tale de identificare vor fi utilizate pentru a efectua cautari in bazele de date centralizate in Marea Britanie pentru conformitatea cu cerintele legale privind combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.


IX. Durata pastrarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi pastrate atat pe durata derularii relatiilor noastre contractuale, cat si ulterior, in conformitate cu politicile noastre interne si obligatiile legale care ne revin.

In cazul in care datele nu sunt colectate in contextul unui contract, aceste date vor fi pastrate atat timp cat este necesar pentru atingerea scopului colectarii datelor preconizate.

In cazul in care se vor identifica date care nu mai sunt necesare, acestea se vor anonimiza sau se vor sterge.

Datele pentru pastrarea carora exista temei legal vor fi arhivate, cu respectarea garantiilor privind securitatea datelor.


X. Drepturile pe care le ai in ceea ce priveste prelucrarea datelor tale cu caracter personal

In conformitate cu reglementarile aplicabile, ai urmatoarele drepturi:

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal - poti obtine informatii referitoare la prelucrarea datelor tale cu caracter personal si o copie a acestor date cu caracter personal; accesul tau la datele prelucrate poate fi exercitat numai in masura in care nu se aduce atingere drepturilor si libertatilor altor persoane;

2. Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal - in cazul in care consideri ca datele tale cu caracter personal sunt inexacte sau incomplete, poti solicita modificarea corespunzatoare a acestor date cu caracter personal;

3. Dreptul la stergea datelor cu caracter personal (”dreptul de a fi uitat”) - poti solicita stergerea datelor tale cu caracter personal, in masura obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.

Cu toate acestea, nu se va proceda la stergerea datelor atunci cand prelucrarea este necesara pentru:

- exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare;

- respectarea unei obligatii legale care prevede prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica societatii sau pentru indeplinirea unei sarcini executate in interes public;

- pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

In plus, atunci cand am facut publice in vreun context datele a caror stergere se solicita si soliciti stergerea datelor de la orice destinatari, vom lua masuri rezonabile pentru a informa destinatarii datelor cu privire la o astfel de solicitare.

4. Dreptul de a restrictiona prelucrarea - poti solicita limitarea prelucrarii datelor tale cu caracter personal strict la prelucrarile cu care esti de acord si/sau strict la prelucrarile necesare in scopul constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in instanta sau pentru protectia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru;

Restrictionarea se aplica atunci cand:

- contesti exactitatea datelor, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea datelor;

- prelucrarea este ilegala, iar tu te opui stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

- societatea noastra nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar tu ni le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

- te-ai opus prelucrarii, conform prevederilor legale ce reglementeaza dreptul la opozitie, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale noastre prevaleaza asupra celor ale tale.

5. Dreptul de opozitie - te poti opune, din motive legate de situatia particulara in care te afli, prelucrarii in temeiul art. 6 alin. 1 lit. e) si f) din Regulementul nr. 679/2016, precum si, in cazul prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, in acest ultim caz, fara a fi nevoie de motivare si justificare.

In aceasta situatie, noi nu vom mai putea prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom demonstra existenta unor motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor tale sau ca scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

6. Dreptul la notificarea destinatarilor privind rectificarea, stergerea ori restrictionarea datelor cu caracter personal: destinatarul caruia i-au fost divulgate datele tale cu caracter personal va fi informat cu privire la orice rectificare sau stergere a acestora precum si cu privire la orice restrictionare a preluarii efectuate.

7. Dreptul la portabilitatea datelor - ai dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal pe care ni le-ai furnizat sa va fie returnate sau, daca este posibil, sa fie transferate catre un tert operator in cazul in care prelucrarea datelor s-a efectuat in baza consimtamantului tau, iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest drept poate fi exercitat, numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Operator.

8. Dreptul de a nu fi supus unor decizii automatizate, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care te afecteaza semnificativ - ai dreptul ca datele tale cu caracter personal sa nu fie prelucrate in contextul luarii unor decizii automatizate.

Prelucrarea datelor pentru luarea de decizii automatizate este permisa cand:

- este necesara pentru indeplinirea obiectului de activitate al societatii si/sau incheierea sau executarea unui contract intre tine si CREDIT FIX IFN S.A.;

- este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica CREDIT FIX IFN S.A. si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale tale;

- cand ti-ai exprimat acordul explicit pentru astfel de prelucrare.

In cazul in care doresti sa iti exerciti drepturile enumerate mai sus, te rugam sa trimiti o scrisoare la adresa sediului social mentionata mai sus sau prin e-mail la adresa DPO@FIXCREDIT.RO.

In conformitate cu regulamentul aplicabil, in situatii in care vei constata ca ti-au fost incalcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, pe langa drepturile de mai sus, ai dreptul sa depui o reclamatie la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu sediul in Bucuresti, Bd. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1,.


XI. Informarea ta privind bresele de securitate

Societatea noastra va notifica bresele de securitate a caror notificare este obligatorie (susceptibile sa genereze un risc pentru drepturile si libertatile persoanelor vizate) catre autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal.

In cazurile in care notificarea autoritatii este obligatorie, aceasta va fi facuta „fara intarziere”, de principiu nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care operatorul a luat la cunostinta de existenta bresei.

La pregatirea notificarii, operatorul va urmari sa protejeze confidentialitatea informatiilor oferite de tine, sens in care vor oferi autoritatii detalii despre categoriile si numarul persoanelor afectate, fara insa a compromite confidentialitatea datelor primite.

In cazul aparitiei unei brese de securitate, vom proceda la informarea ta pentru a putea adopta masuri de protectie, de principiu nu mai tarziu de 72 de ore de la data la care am luat la cunostinta de existenta bresei.

Informarea va fi realizata numai daca incidentul de securitate este susceptibil sa genereze un risc ridicat pentru drepturile si libertatile tale. Informarea se va face printr-o comunicare adresata printr-un mijloc de comunicare corespunzator (posta electronica, SMS etc.).

Cu titlu de exceptie, doar in situatia in care contactarea directa presupune un efort disproportionat, se poate face o informare publica.

Garantam ca vei fi informat despre orice evolutii noi legate de incident si despre masurile pe care le vom lua in legatura cu acesta, consultandu-te pentru a limita consecintele incidentului si pentru a preveni reaparitia acestuia.


XII. Modalitati de contact. Dispozitii finale

Ne poti contacta in legatura cu orice intrebari sau solicitari printr-un e-mail transmis la adresa DPO@FIXCREDIT.RO sau sa ne transmiti o scrisoare transmisa la adresa sediului social indicata mai sus.

Cea mai recenta actualizare a Politicii de Confidentialitate a fost realizata la data de 24.05.2018 si ne rezervam dreptul de a o modifica periodic pentru a reflecta orice modificari ale modului in care prelucram datele tale cu caracter personal sau orice modificari ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificari, vom afisa pe aceasta pagina versiunea modificata a Politicii de Confidentialitate.